1Apskati mācību satura produktu katalogu
Jūsu izvēlei
Atgriezties
Latviešu valoda 3.klasei. Digitālās darblapas
Zenta Anspoka, Egina Birzgale
ISBN 978-9984-11-514-6
Iegādāties

Komplektu 3. klasei veido šādi izdevumi: mācību grāmatas "Latviešu valoda 3. klasei. Pirmā daļa" un "Latviešu valoda 3. klasei. Otrā daļa", "Latviešu valoda 3. klasei. Darba lapas", disks "Latviešu valoda 3. klasei. Digitālās darblapas interaktīvajai tāfelei" un skolotāja grāmata "Sākumskolas skolotāja grāmata 3. klasei", kurā ir integrētā latviešu valodas, matemātikas, dabaszinību un sociālo zinību programma un metodiskie komentāri darbam ar latviešu valodas un matemātikas izdevumiem.

Diskā "Latviešu valoda 3. klasei. Digitālās darblapas interaktīvajai tāfelei" ir teksti un uzdevumi no abām latviešu valodas mācību grāmatām, bet ar citiem uzdevumiem, nevis tiem, kas ir grāmatās. Interaktīvie uzdevumi dod dažādas papildu iespējas: samazināt vai palielināt uzdevuma grūtības pakāpi; salikt vārdus, veidot teikumus, kārtot tekstu loģiskā secībā; strādāt ar skaņu, burtu, sinonīmiem, antonīmiem, izteicieniem, vārdu savienojumiem, dažādu vārdšķiru vārdiem, teikumiem, teksta daļām; klausīties audio ierakstus, ko var atkārtot tik reižu, cik nepieciešams. Daudzi uzdevumi tiek piedāvāti testa veidā, lai darbā vienlaicīgi iesaistītu visus klases skolēnus. Darblapās ir iestrādātas atbildes, lai skolēns varētu veikt pašpārbaudi.

Disku var izmantot kā patstāvīgu digitālo uzdevumu krājumu, strādājot arī ar citiem mācību līdzekļiem.

Grāmatas "Latviešu valoda 3. klasei. Pirmā daļa" un "Latviešu valoda 3. klasei. Otrā daļa" ir apstiprinātas LR IZM 2015. un 2016. gadā.

Klase
3. klase
Produkta tips
Darblapas
Formāts
Digitāls
Autors
Zenta Anspoka
Egīna Birzgale
Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Komplektizdevums
Latviešu valoda sākumskolai
Integrēts komplekts sākumskolai

Lai varētu skatīt interneta vietni pilnā funkcionalitātē, nepieciešams iespējot Javascript opciju!