1Apskati mācību satura produktu katalogu
Jūsu izvēlei
Atgriezties
Dabaszinības 6. klasei. Digitālās darblapas
Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa
ISBN 978-9984-11-541-2
Iegādāties

Disks “Dabaszinības 6. klasei. Digitālās darblapas” veidots atbilstoši Ilgoņa Vilka, Regīnas Gribustes, Skaidrītes Vilciņas komplektizdevumam “Dabaszinības  6. klasei” un “Dabaszinības 6. klasei. Darba burtnīca”.
Digitālās darblapas ir mācību materiāls, kas saturiski un vizuāli papildina mācību grāmatas saturu. Tās var izmantot gan vielas apguvei, gan tās nostiprināšanai.
Darblapu galvenie temati atbilstoši 6. klases mācību programmai ir: Visuma izpēte; Zemes uzbūve un procesi; Zeme, Saule un zvaigznāji; dabas resursi un to izmantošana; vielas, to īpašības un pārvērtības; kustība un spēks; šūna, audi un organisms; cilvēks un tā veselība; dzīvās un nedzīvās dabas mijiedarbība.
Uzdevumi ir veidoti uz darba burtnīcas bāzes, tos piemērojot darbam uz digitālās tāfeles. Vairums uzdevumu tiek piedāvāti arī testa veidā, lai vienlaicīgi iesaistītu visus klases skolēnus.
Digitālās darblapas paredzētas skolotāja un skolēnu sadarbībai, kā arī skolēnu individuālajam darbam. Tās var izmantot arī papildu darbam, ja strādā ar citu mācību materiālu.

Šī produkta instalācija un aktivizācija ir atļauta uz 4 datoriem.

Lai darblapas lietotu ar jebkuru tāfeli vai interaktīvo projektoru/ekrānu, datorā jābūt instalētai legālai ActivInspire Professional Edition programmatūrai - http://lielvards.lv/interaktivas-tehnologijas/activinspire_professional_edition_prinsp/

Klase
6. klase
Produkta tips
Darblapas
Formāts
Digitāls
Autors
Skaidrīte Vilciņa
Ilgonis Vilks
Regīna Gribuste
Mācību priekšmets
Dabaszinības
Komplektizdevums
Integrēts komplekts sākumskolai
Dabaszinības 1.-6. klasei

Lai varētu skatīt interneta vietni pilnā funkcionalitātē, nepieciešams iespējot Javascript opciju!