Izdevuma “Latviešu valoda 1. klasei” atbilstība jaunajam standartam