Izdevuma “Latviešu valoda 2. klasei” atbilstība jaunajam standartam