Izdevuma "Latviešu valoda 3. klasei" atbilstība jaunajam standartam