Izdevuma “Matemātika 3. klasei” atbilstība jaunajam standartam