Izdevuma “Matemātika 6. klasei” atbilstība jaunajam standartam