Dz 1 dl

Dabaszinības 1. klasei. Darba lapas

ISBN: 978-9984-11-509-2
3.90 € iesk. PVN
gab.

Zina Jonušaite

Zinas Jonušaites veidotais komplektizdevums sastāv no metodiskā līdzekļa  „Dabaszinības 1. klasei. Skolotāja grāmata”, „Dabaszinības 1. klasei. Darba lapas” un digitālajām darblapām. Tas paredzēts dabaszinību kā integrēta kursa satura apguvei 1. klasē un atbilst Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajam dabaszinību mācību priekšmeta standartam 1.- 9. klasē.

Darba lapas ir veidotas kā atsevišķs izdevums un paredzētas dažādu praktisko aktivitāšu un secinājumu pierakstīšanai. Tajās iekļauti arī uzdevumi vielas nostiprināšanai un apgūto jautājumu pašpārbaudei.