Dz idl

Dabaszinības 1. klasei. Interaktīvās digitālās darblapas

ISBN: 978-9984-11-493-4
48.00 € iesk. PVN
gab.

Zina Jonušaite

Šajā interaktīvajā materiālā ir apkopotas visu "Dabaszinību 1. klasei" apgūstamo tēmu digitālās darblapas. Katra temata digitālās darblapas ir mācību materiāls, kas vizuāli ilustrē un satura ziņā papildina pārrunājamos jautājumus. Digitālās darblapas ir paredzētas sadarbībai starp skolotāju un skolēnu. Katrā tematā ir arī tieši skolēniem domāti uzdevumi gan jaunās vielas apguvei, gan zināšanu nostiprināšanai.

Šī produkta instalācija un aktivizācija ir paredzēta vienam lietotājam.

Lai darblapas lietotu ar jebkuru tāfeli vai interaktīvo projektoru/ekrānu, datorā jābūt instalētai legālai ActivInspire Professional Edition programmatūrai.