Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 3 dl

Dabaszinības 3. klasei. Darba lapas

ISBN: 978-9984-11-533-7
3.90 € iesk. PVN

Zina Jonušaite

Zinas Jonušaites mācību komplektizdevumā "Dabaszinības 3. klasei" tiek skatīti jau iepriekšējos gados aizsāktie temati jaunā aspektā. Mācību saturs ir papildināts ar skolēnu vecumposmam atbilstošiem dabaszinību jautājumiem, piemēram, par Zemi un zvaigznēm, vielām, materiāliem un to īpašībām, kustību un citiem. 

Komplektizdevums sastāv no Skolotāja grāmatas un digitālajām darblapām (skat. diskā "Dabaszinības 3. klasei. Stundu plāni un digitālās darblapas"), kā arī papīra formātā veidotām darba lapām „Dabaszinības 3. klasei. Darba lapas”.  

Skolotāju grāmatā ir aprakstītas 3. klasē apgūstamās zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta standartam (MK noteikumi Nr.468, 2014. gada 12. augustā). Skolotājiem tiek piedāvāti mācību stundu apraksti, kuros atklāts aktivitāšu, mācību metožu, izmantojamo mācību materiālu saturs. Skolotājs pēc savām iespējām un interesēm var izvēlēties konkrētai klasei piemērotāko aktivitāti. Vielas apguvē liels uzsvars ir likts uz pētnieciskās darbības pamatu apguvi. 

Skolotāja grāmatas komentāros ir norādes, kā izmantot gan papīra formāta darba lapas, gan digitālās darblapas.