Dz 3 mg

Dabaszinības 3. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 9984-11-206-0
7.50 € iesk. PVN
gab.

Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa

Šī mācību grāmata ir komplektizdevuma „Dabaszinības 1.-6. klasei" sastāvdaļa, cikla pirmā posma noslēdzošā grāmata. Tā veidota saskaņā ar 2006. gadā apstiprināto Valsts pamatizglītības standartu un mācību priekšmeta standartu Dabaszinībās 1.-6. klasei.
Grāmatu papildina darba burtnīca un metodiskais līdzeklis skolotājam. Darba burtnīcā ir ievietoti dažādi uzdevumi un standartā noteiktie praktiskie darbi, kas nav iekļauti mācību grāmatā.