Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 3 mg new

Dabaszinības 3. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-558-0
12.90 € iesk. PVN

Gunta Ansone

Mācību grāmata veidota 3. klasei, kurā dabaszinības apgūst deviņgadīgi skolēni. Mācību saturs šajā izdevumā ir vecumposmam atbilstošā daļa no dokumentā “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts” izvirzītajām prasībām “Mācību saturs dabaszinātņu jomā”, beidzot 3. klasi.

 

Komplektizdevums “Dabaszinības 3. klasei” sastāv no metodiskā līdzekļa “Dabaszinības 3. klasei. Skolotāja grāmata” (autore Zina Jonušaite) un trim izdevumiem skolēnam:

·     mācību grāmatas “Dabaszinības 3. klasei” (sastādītāja Gunta Ansone),

·     burtnīcas “Dabaszinības 3. klasei. Darba lapas” (autore Zina Jonušaite),

·     digitālajiem materiāliem “Dabaszinības 3. klasei. Interaktīvās digitālās darblapas” (veidotāji Zina Jonušaite, Vilnis Laizāns, Gunta Ansone).

 

Skolotāja grāmatā ir iekļauta mācību programma un stundu apraksti, detalizēti pievēršot uzmanību, kādi jautājumi jāskata ievadsarunā, kādi uzdevumi jāveic apjēgšanas un refleksijas daļā. Uzdevumi pārsvarā ir ar praktisku darbošanos (pētīšana, darbs ārā, salīdzināšana, eksperimentēšana, modeļu veidošana utt.) un virzīti no jau zināmā uz abstrakto, izmantojot induktīvo pieeju. Uzdevumu piedāvājums ir plašāks, nekā nepieciešams tematam, lai skolotājs varētu izvēlēties tieši saviem skolēniem atbilstošos darbus. Pierakstus skolēni veic darba lapās, kur ir arī eksperimentu un pētniecisko darbu apraksti.

 

Katrs temats mācību grāmatā sākas ar jautājumiem, uz kuriem atbildes var izlasīt tekstā. Grāmatā ir daudz attēlu un zīmējumu, lai skolēniem būtu, ko pētīt un salīdzināt, lai skolēni, izmantojot vizuālo informāciju, varētu atbildēt uz daudzveidīgiem jautājumiem un paši mācītos formulēt secinājumus par dabu.

 

Skolēni ar labu lasītprasmi paši lasa skolotāja norādītos aprakstus, savukārt skolēni ar zemāku lasītprasmi (īpaši mācību gada sākumā) pēta attēlus un shēmas, stāsta par tiem, lasa atsevišķus vārdus vai teikumus, atbild uz jautājumiem.

 

Digitālajos materiālos ir iekļauts plašs vizuālais materiāls un uzdevumi skolēniem, ko var veikt individuāli, pāros vai grupās gan pie ekrāna, ja klasē ir projektors, gan pie interaktīvās tāfeles vai datoriem.