Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 4 sg

Dabaszinības 4. klasei. Skolotāja grāmata

ISBN: 978-9984-11-544-3
19.00 € iesk. PVN

Zina Jonušaite

Zinas Jonušaites  „Dabaszinības 4. klasei. Skolotāja grāmata” ir metodisks līdzeklis, kas veidots komplektā ar digitālajiem materiāliem  „Dabaszinības 4. klasei. Digitālās darblapas” un darba lapām „Dabaszinības 4. klasei. Darba lapas”.  

Izdevuma programma saskaņota ar Z. Anspokas latviešu valodas programmu 4. klasei un I. Helmanes matemātikas programmu 4. klasei.

Skolotāju grāmatā ir aprakstītas 4. klasē apgūstamās zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta standartam (MK noteikumi Nr.468, 2014. gada 12. augustā).

Atkārtoti tiek skatīti Visuma jautājumi un Zemes vieta Saules sistēmā. Tiek aplūkotas dažādas dabas ainavas, pievēršot uzmanību arī tālākām, mazāk redzētām ainavām un  to raksturojumam.

Detalizētāk tiek aplūkots Zemes virsmas iedalījums sauszemē un ūdenī, skolēni iepazīstas ar okeāniem, kontinentiem un salām.

Turpinās arī dažādu vielu un to maisījumu izpēte, kā arī dažādi citi dabaszinību standartā iekļauti jautājumi.

Skolotājiem tiek piedāvāti mācību stundu apraksti, kuros atklāts aktivitāšu, mācību metožu, izmantojamo mācību materiālu saturs. Skolotājs pēc savām iespējām un vēlmēm var izvēlēties konkrētai klasei piemērotāko aktivitāti. 

Vielas apguvē liels uzsvars ir likts uz pētnieciskās darbības pamatu apguvi. Savukārt, ja nepieciešams mācību grāmatas materiāls, var izmantot I. Vilka, R. Gribustes, S. Vilciņas mācību grāmatas "Dabaszinības 4. klasei".