Dz 5 mg

Dabaszinības 5. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 9984-11-212-8
12.90 € iesk. PVN
gab.

Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa

Šī mācību grāmata ir veidota komplektā ar darba burtnīcu un skolotāja grāmatu. Dabaszinību komplekts 5. klasei ir daļa no izdevniecības "Lielvārds" veidotā komplektizdevuma "Dabaszinības 1.-6. klasei".
Komplektizdevums veidots atbilstoši Valsts pamatizglītības standartam, un aplūkotie temati atbilst Dabaszinību standarta paredzētajam priekšmeta obligātajam saturam. Veidojot šo izdevumu, ir ņemtas vērā prasības gan beidzot 3., gan 6. klasi. Mācību vielas izvēlē ir ievērots secīguma un nepārtrauktības princips. Jebkura temata apguvi padara uztveramāku precīzais un bagātīgais ilustrāciju klāsts.
Tiek piedāvāta plaša eksperimentu izvēle gan skolēnu praktiskai darbībai, gan demonstrējumiem. Par daudziem jautājumiem skolēnos interesi izraisīs tieši piedāvātie eksperimenti. Tie rosina darboties, vērot, analizēt un izdarīt secinājumus.
Katru mācību grāmatas tematu papildina uzdevumi darba burtnīcā (ISBN 9984-11-213-6).
Skolotāja grāmatā (ISBN 9984-11-214-4), sniegti metodiskie komentāri, papilduzdevumi, pārbaudes darbi, kā arī atbildes uz mācību grāmatas un darba burtnīcas jautājumiem.