Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 6 mg

Dabaszinības 6. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-215-2
12.90 € iesk. PVN

Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa

Šī mācību grāmata ir komplektizdevuma „Dabaszinības 1.-6. klasei" sastāvdaļa, cikla noslēdzošā grāmata. Tā veidota saskaņā ar 2006. gadā apstiprināto Valsts pamatizglītības standartu un mācību priekšmeta standartu Dabaszinībās 1.-6. klasei.
Grāmatu papildina darba burtnīca un metodiskais līdzeklis skolotājam. Darba burtnīcā ir ievietoti dažādi uzdevumi un standartā noteiktie praktiskie darbi, kas nav iekļauti mācību grāmatā.
Skolotāja grāmata sastāv no mācību programmas un izvērsta stundu tematiskā plānojuma, kurā ir komentāri par stundas gaitu un izmantojamajām metodēm. Tajā ir ievietoti nepieciešamie laboratorijas darbi, papilduzdevumi, kā arī katram tematam ir izstrādāti pārbaudes darbi. Skolotāja grāmatā ir dotas atbildes uz jautājumiem, kas atrodami mācību grāmatā, darba burtnīcā un pārbaudes darbos.