Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 6 sg

Dabaszinības 6. klasei. Skolotāja grāmata

ISBN: 978-9984-11-217-6
16.00 € iesk. PVN

Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa

Skolotāja grāmata veidota komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Dabaszinības 6. klasei" un ir daļa no pilna komplektizdevuma „Dabaszinības 1.-6. klasei", kas saskaņots ar 2006. gadā apstiprināto Valsts pamatizglītības standartu un mācību priekšmeta standartu dabaszinībās 1.-6. klasei. Aplūkotie temati atbilst mācību priekšmeta obligātajam saturam. Ir ņemtas vērā pamatprasības mācību priekšmeta apguvei, beidzot 6. klasi.
Skolotāja grāmata ir metodiskais līdzeklis, kas sevī iekļauj mācību programmu un detalizētu mācību vielas tematisko plānojumu ar komentāriem.
Metodiskajos komentāros ir doti mācību uzdevumi un precizēts darbs par katru konkrēto tematu. Ir sniegtas atbildes uz mācību grāmatas (ISBN 978-9984-11-215-2) jautājumiem. Norādīts, kā strādāt ar darba burtnīcu (ISBN 978-9984-11-216-9), un dotas atbildes. Skolotāja grāmatā ir iekļautas arī darba lapas un pārbaudes darbi ar atbildēm.