Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Fiz vsk sg

Fizika vidusskolai. Skolotāja grāmata

ISBN: 978-9984-11-266-4
18.95 € iesk. PVN

E. Šilters, V. Reguts, A. Cābelis, S. Vinogradovs

Fizikas skolotājiem paredzētajā metodiskajā līdzeklī apkopoti prof. Edvīna Šiltera fizikas mācību satura veidošanas didaktiskie principi, izskaidroti fizikas jēdzieni plašāk kā mācību grāmatā, aprakstīta dažādu fizikas konceptu saistība, lai paplašinātu fizikas skolotāja skatījumu uz mācību saturu.

Šajā metodiskajā līdzeklī ir apkopoti ilggadēja fizikas skolotāja Viļņa Reguta metodiskie komentāri, pārbaudes darbu veidošanas speciālista Austra Cābeļa tematiskie nobeiguma pārbaudes darbi 10., 11. un 12. klasei, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas fizikas skolotāja Sergeja Vinogradova sastādīti sarežģīti fizikas uzdevumi ar risinājumiem un komentāriem. 
Nobeigumā ir nodaļa „Gatavosimies eksāmenam!", kurā skaidroti 2008. gada centralizētā fizikas eksāmena vērtēšanas kritēriji un analizētas skolēnu pieļautās kļūdas katrā uzdevumā, kā arī ir piedāvāts eksāmena paraugs divos variantos.