Geo sg

Ģeogrāfija 8. klasei. Skolotāja grāmata

ISBN: 978-9984-11-554-2
16.00 € iesk. PVN
gab.

Agra Lipsberga

Skolotāja grāmata ir metodiskais līdzeklis, kas veidots komplektā ar mācību grāmatu ģeogrāfijā 8. klasei. 

Tajā ir norādīti mācību priekšmeta mērķi un uzdevumi, paskaidrota mācību grāmatas uzbūve un teorētiskās nostādnes. Metodiskā līdzekļa sastāvdaļa ir mācību programma, kurā ir ieteikts mācību satura sadalījums pamācību stundām un norādīts standartam atbilstošais katra temata apguvē sasniedzamais rezultāts. Zināšanu pārbaudei ir kopējami pārbaudes darbi, kas izstrādāti divos variantos. Pārbaudes darbos ir norādīts iegūstamais punktu skaits un vērtēšanas tabula.

Šī produkta instalācija un aktivizācija ir paredzēta vienam lietotājam.