Lat idl

Latviešu valoda 1. klasei. Interaktīvās digitālās darblapas

ISBN: 978-9984-11-360-9
48.00 € iesk. PVN
gab.

Zenta Anspoka

Izdevums ir sastāvdaļa komplektā, ko veido mācību grāmatas „Latviešu valoda 1. klasei. Pirmā daļa” un „Otrā daļa”, „Darblapas” un „Sākumskolas skolotāja grāmata 1. klasei”, kurā ir integrētā latviešu valodas, matemātikas, dabaszinību un sociālo zinību programma un metodiskie komentāri.

Digitālājās darblapās interaktīvajai tāfelei ir teksti no mācību grāmatām, bet ar citiem uzdevumiem. Interaktīvie uzdevumi dod dažādas papildu iespējas: samazināt vai palielināt uzdevuma grūtības pakāpi; salikt vārdus, veidot teikumus, kārtot tekstu loģiskā secībā; strādāt ar skaņu, burtu, sinonīmiem, antonīmiem, izteicieniem, teikumiem, teksta daļām; klausīties audio ierakstus, ko var atkārtot tik reižu, cik nepieciešams. Daudzi uzdevumi ir testa veidā, lai darbā vienlaicīgi iesaistītu visus klases skolēnus. Darblapās ir atbildes, lai skolēns varētu veikt pašpārbaudi. Darblapas ir apstiprinājusi LR IZM 2013. gadā un tās var izmantot arī kā papildmateriālu, strādājot ar citiem mācību līdzekļiem.

Šī produkta instalācija un aktivizācija ir paredzēta vienam lietotājam.

Lai darblapas lietotu ar jebkuru tāfeli vai interaktīvo projektoru/ekrānu, datorā jābūt instalētai legālai ActivInspire Professional Edition programmatūrai.