Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Lat idl

Latviešu valoda 4. klasei. Interaktīvās digitālās darblapas

ISBN: 978-9984-11-531-3
48.00 € iesk. PVN

Zenta Anspoka

Komplektu 4. klasei veido šādi izdevumi: mācību grāmatas "Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei. Pirmā daļa" un "Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei. Otrā daļa", "Latviešu valoda. Literatūra 4.  klasei. Darba lapas", "Latviešu valoda. Literatūra 4.  klasei. Interaktīvās digitālās darblapas" un "Latviešu valoda. Literatūra 4.  klasei. Skolotāja grāmata", kurā ir integrētā latviešu valodas, matemātikas, dabaszinību un sociālo zinību programma un metodiskie komentāri darbam ar latviešu valodas un literatūras izdevumiem.

Izdevumā "Latviešu valoda. Literatūra 4.  klasei. Interaktīvās digitālās darblapas" ir iekļauta daļa tekstu un uzdevumu no abām latviešu valodas un literatūras mācību grāmatām. Interaktīvie uzdevumi dod dažādas papildu iespējas: samazināt vai palielināt uzdevuma grūtības pakāpi; strādāt ar skaņām, burtiem, vārdu nozīmi, sinonīmiem, antonīmiem, izteicieniem, vārdu savienojumiem, dažādu vārdšķiru vārdiem, teikumiem, teksta daļām; klausīties audio ierakstus, ko var atkārtot tik reižu, cik nepieciešams. Darblapās ir iestrādātas atbildes, lai skolēns var veikt pašpārbaudi.

Izdevumu var izmantot kā patstāvīgu digitālo uzdevumu krājumu, strādājot arī ar citiem mācību līdzekļiem.

Grāmatas "Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei. Pirmā daļa" un "Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei. Otrā daļa" ir apstiprinātas LR IZM 2016. un 2017. gadā.

Šī produkta instalācija un aktivizācija ir paredzēta vienam lietotājam.

Lai darblapas lietotu ar jebkuru tāfeli vai interaktīvo projektoru/ekrānu, datorā jābūt instalētai legālai ActivInspire Professional Edition programmatūrai.