Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Open uri20170824 19054 mohq26?1503585429

Latviešu valoda 5. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 9984-11-096-6
12.90 € iesk. PVN

Vēsma Veckāgana

Komplektizdevumu «Latviešu valoda 5. klasei» veido Vēsmas Veckāganas mācību grāmata, Eginas Birzgales un Zanes Matesovičas mācību burtnīca, autoru kolektīva skolotāja grāmata.
Komplektizdevuma mērķis, atbilstoši mācību priekšmeta mērķim, ir attīstīt sko lēnu latviešu valodas kompetenci, sekmēt prasmi izteikt sevi un sazināties latviešu valodā, apzināties valodas lomu savas personības izveidē, nacionālās identitātes saglabāšanā un starpkultūru dialoga veidošanā.
Atbilstoši latviešu valodas standartā noteiktajai kompetenču pieejai katru tēmu caurvij gan komunikatīvā kompetence, gan sociokultūras kompetence, konkrēti tas ir parādīts skolotāja grāmatā iekļautajā programmā. Komunikatīvās kompetences galvenais uzdevums ir saprast runātā un rakstītā teksta domu, tāpēc saistībā ar tek stiem, ko skolēns lasa, ir teksta izpratnes jautājumi un uzdevumi, kā arī metodiski tiek attīstītas visas četras valodiskās saziņas prasmes, izmantojot valodu dažādiem saziņas mērķiem.