Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Lat 4 sg

Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei. Skolotāja grāmata

ISBN: 978-9984-11-532-0
21.00 € iesk. PVN

Zenta Anspoka

Izdevumi «Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei. Pirmā daļa» un «Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei. Otrā daļa» ir paredzēti latviešu valodas un literatūras kā integrēta kursa satura apguvei 4. klasē. Komplektizdevumā ietilpst arī šādi izdevumi: «Latviešu valoda 4. klasei. Darba lapas», «Latviešu valoda 4. klasei. Digitālās darblapas», «Skolotāja grāmata 4. klasei».

Skolotāja grāmatā iekļautajā programmā atsevišķi izdalīts latviešu valodas un literatūras mācību saturs. No metodiskā nodrošinājuma viedokļa saglabāta tā pati didaktiskā sistēma, kas atrodama iepriekšējo klašu skolēniem paredzētajos mācību līdzekļos, tā nodrošinot pēctecību un pakāpenību.
Skolotāja grāmatā atrodams mācību līdzekļu komplekta raksturojums un metodiski komentāri darbam ar to, kā arī diktātu, atstāstījumu teksti, mīklu atminējum un idejas papildu darbam.

Izdevuma atbilstība jaunajam standartam — https://lielvards.lv/izdevuma-latviesu-valoda-4-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf