Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Planotajs 2020 pirmsskola

Mācību gada plānotājs pirmsskolā 2020.-2021.

ISBN: 978-9984-11-585-6
5.95 € iesk. PVN

Ieskats plānotāja iekšlapās - https://ej.uz/ieskats_planotajs_pii

Izglītības uzņēmums „Lielvārds” piedāvā pirmsskolas skolotājiem jaunu mācību gada plānotāju plānošanai un pierakstiem.

Ņemot vērā skolotāju ieteikumus, šī gada plānotājs ir plašāks ikdienas pierakstiem un informācijas piefiksēšanai. Izdevuma izmērs 21x26cm.

Plānotājā ir iekļauts:

· mācību gada nedēļas no 2020. gada augusta līdz 2021. gada jūlijam;

· ieteikumi izglītības procesa plānošanai un bērnu sasniegumu vērtēšanai;

· lapas, kurās plānot mācību saturu, telpu iekārtojumu, vecāku sapulces;

· pamatprasmju un caurviju prasmju vērtēšanas tabulas;

· bērnu un viņu vecāku kontaktinformācija;

· dzimšanas dienu kalendārs;

· priekšlapā ir paredzēta vieta rotaļnodarbību sarakstam.

Mācību gada pirmsskolas darbam paredzētā plānotāja idejas autore ir Undīne Priedoliņa.

Māksliniece Santa Siliņa.

Lai katrā nedēļā attēlotais putns rosina lidojumam – pasaulē apkārt vai pasaulē sevī!