Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Mat 11 mg

Matemātika 11. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-289-3
15.95 € iesk. PVN

Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France

Mācību grāmata “Matemātika 11. klasei” paredzēta skolēniem vidējās izglītības atbilstošā posma mācību satura apguvei. Mācību grāmata veidota atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 02. 09. 2008. noteikumiem Nr. 715 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” un ir komplektizdevuma “Matemātika 11. klasei” sastāvdaļa.
Mācību grāmatas pamatā izmantots projektā “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” izstrādātais mācību saturs un metodiskie ieteikumi. Katra temata izklāsts papildināts ar detalizētiem piemēriem, krāsainiem attēliem, zīmējumiem, grafikiem un shēmām. Mācību grāmata balstīta uz mūsdienu pedagoģijas atziņām, kas rosina skolēnus iegūt ne tikai pamatzināšanas un prasmes, bet arī māca strādāt pāros un grupās, kā arī pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes un iemaņas.
Mācību grāmatu papildina skolotājiem paredzēts metodiskais līdzeklis “Matemātika 11. klasei. Skolotāja grāmata”.