Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Mat sg

Matemātika 5. klasei. Skolotāja grāmata

ISBN: 978-9984-11-484-2
16.00 € iesk. PVN

Ilze France, Gunta Lāce

Šis digitālais metodiskais līdzeklis ir paredzēts skolotājiem, kas mācību procesā izmanto mācību grāmatu I. France, G. Lāce “Matemātika 5. klasei”.

Skolotāja grāmatā aprakstīti matemātikas mācīšanas un mācīšanās principi, mācību grāmatā sastopamie uzdevumu veidi, kā arī aprakstīta mācību grāmatas uzbūve, nodaļu struktūra ar tajā iekļautajām sastāvdaļām: Es mācēšu, paragrāfa ievaduzdevumi vai spēles, teorijas izklāsts un atbilstošie piemēri, tematiskie katras nodaļas atvērumi un atvērums Es māku. Skolotājiem tiek piedāvāta 5. klases matemātikas mācību satura apguves secība, prasības satura apguvei, nodaļā un paragrāfos apgūstamo tēmu apraksti, kā arī nobeiguma pārbaudes darbu paraugi divos variantos, to vērtēšanas kritēriji un papildmateriāli, kas izmantojami atsevišķu uzdevumu praktiskās darbošanās nodrošināšanai vai mācību satura izpratnes paplašināšanai vai pilnveidošanai.

Šī produkta instalācija un aktivizācija ir paredzēta vienam lietotājam.

Izdevuma atbilstība jaunajam standartam – https://lielvards.lv/izdevuma-matematika-5-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf