Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Mat79 skol

Matemātika 7.-9. klasei. Skolotāja grāmata

ISBN: 978-9984-11-562-7
29.00 € iesk. PVN

Ilze France, Gunta Lāce, Evija Slokenberga

Mācību grāmatas „Matemātika 7. klasei”, „Matemātika 8. klasei” un „Matemātika 9. klasei” paredzēta skolēniem matemātikas obligātā mācību satura apguvei. Mācību grāmata veidota atbilstoši Valsts pamatizglītības standartam noteikumiem un atbilstoši skolotāju atbalsta materiāliem matemātikā, kas izstrādāti projektā „Dabaszinātnes un matemātika”.

Skolotāja grāmatā piedāvāta mācību priekšmeta programma, norādot sasniedzamos rezultātus, sniegti metodiskie norādījumi, kā strādāt ar mācību grāmatu, kā arī iekļauti nobeiguma pārbaudes darbi divos variantos.

Mācību grāmatas balstītas uz mūsdienu pedagoģijas atziņām, jo rosina ne tikai apgūt un nostiprināt pamatprasmes un iemaņas, bet arī tās lietot. Mācību materiāls rosina skolēnus apgūtās zināšanas pielietot sadzīvisku jautājumu risināšanā un māca apgūt pētnieciskās darbības prasmes, strādājot pāros vai grupās, kā arī veicina skolēnu metakognitīvo prasmju apguvi.

Izdevuma atbilstība jaunajam standartam - https://lielvards.lv/gramatu-komplekta-matematika-7-9-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf