Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Pieturzimju nozime

Pieturzīmju nozīme teksta izpratnē 9.–12. klasei

ISBN: 978-9984-11-250-3
16.00 € iesk. PVN

Laimdota Jonkuse

Grāmatā «Pieturzīmju nozīme teksta izpratnē» ir iekļauti dažādu autoru daiļdarbu teksti vai atsevišķi teikumi, kuros skolēniem ne tikai jāsaliek pieturzīmes, jāievieto vārdos pareizie burti, jāizvēlas pareizais vārds, bet arī jāsaskata autora teksta īpatnības no gramatiskā un literārā viedok ļa, pamatojot savus izteikumus ar teksta un savas dzīves prakses piemēriem. Grāmatā ir arī daudz radošu uzdevumu, kuros jāsalīdzina teksts vai teikums pirms un pēc dažādām izmaiņām, jāpamato konkrētu vārdšķiru lietojuma nozīme, jāskaidro atsevišķu vārdu, frazeoloģismu un lielāku teksta vienību nozīme autora idejas atklāsmē, jāvērtē un jāraksturo arī savs vārdu krājums.
Katrai darba lapai ir izveidots bagātīgs uzdevumu klāsts, bet skolotājs var rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem, konkrētās situācijas klasē vai sava mācīšanas stila un metodēm. Lielākā daļa uzdevumu ir veidoti ar mērķi mācīt skolēniem saskatīt satura, formas un gramatisko izpildījumu harmonijā un savstarpējā saistībā.
1. uzdevums visās darba lapās (izņemot A. Čaka un R. Ezeras romāna «Aka» fragmentus) ir salikt pieturzīmes, tāpēc arī norāde ir: pēc autora. Kad pieturzīmes teikumos saliktas, darba lapas noteikti izmantojamas arī literatūrā teksta analīzei, piemēram, gatavojoties eksāmenam.
Uz dažām lapām ir informācija skolotājam, kas pirms kopēšanas jāaizklāj.