Skol kompl

Skolotāja metodisko līdzekļu komplekts SOMA.LV 2019. gadam

ISBN: 978-9984-11-550-4
89.89 € iesk. PVN
gab.

Elektroniskais izdevums

Elektroniskajā izdevumā “Skolotāja grāmatu un metodisko līdzekļu komplekts SOMA 2018./2019. mācību gadam” iekļautas mācību grāmatas, skolotāja grāmatas, darba burtnīcas, digitālās darblapas no pirmsskolas līdz vidusskolai.