Dz 3 mg jaunums Dabaszinības 3. klasei. Mācību grāmata ISBN: 978-9984-11-558-0 Dz 2 mg jaunums Dabaszinības 2. klasei. Mācību grāmata ISBN: 978-9984-11-557-3 Dz 1 mg new Dabaszinības 1. klasei. Mācību grāmata ISBN: 978-9984-11-555-9 Dz 1 sg new Dabaszinības 1. klasei. Skolotāja grāmata ISBN: 978-9984-11-508-5 Dz 1 dl Dabaszinības 1. klasei. Darba lapas ISBN: 978-9984-11-509-2 Dz 2 sg new Dabaszinības 2. klasei. Skolotāja grāmata ISBN: 978-9984-11-520-7 Dz 2 dl Dabaszinības 2. klasei. Darba lapas ISBN: 978-9984-11-521-4 Dz 3 sg new Dabaszinības 3. klasei. Skolotāja grāmata ISBN: 978-9984-11-540-5 Dz 3 dl Dabaszinības 3. klasei. Darba lapas ISBN: 978-9984-11-533-7 Soma 19 20 Skolotāja metodisko līdzekļu komplekts SOMA.LV 2019.-2020. mācību gadam-Elektroniskais izdevums ISBN: 978-9984-11-561-0 Dz sg Dabaszinības 3. klasei. Skolotāja grāmata ISBN: 978-9984-11-540-5 Dz sg Dabaszinības 2. klasei. Skolotāja grāmata ISBN: 978-9984-11-520-7 Dz sg Dabaszinības 1. klasei. Skolotāja grāmata ISBN: 978-9984-11-508-5 Dz idl Dabaszinības 3. klasei. Interaktīvās digitālās darblapas ISBN: 978-9984-11-527-6 Dz idl Dabaszinības 2. klasei. Interaktīvās digitālās darblapas ISBN: 978-9984-11-507-8 Dz idl Dabaszinības 1. klasei. Interaktīvās digitālās darblapas ISBN: 978-9984-11-493-4 Dz 3 mg Dabaszinības 3. klasei. Mācību grāmata ISBN: 9984-11-206-0 Dz 2 mg kr Dabaszinības 2. klasei. Mācību grāmata krievu valodā ISBN: 9984-11-236-5 Dz 1 mg kr Dabaszinības 1. klasei. Mācību grāmata krievu valodā ISBN: 9984-11-219-5