Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt

A3 formāts, 420 x 297mm
Trīsdimensiju fizioģeogrāfiskā Latvijas karte,
mērogā 1:1150000. Uz kartes ir attēlots reljefa formu
nosaukumu klāsts, ortogrāfiskais griezums, pilsētas,
ceļi un dziļumu/ augstumu skala.