Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Bio 7

Bioloģija 7. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-610-5
17.90 € iesk. PVN
Ieskats grāmatā

Daiga Brante

Mācību grāmatā „Bioloģija 7. klasei” vienoti ir integrētas digitālā satura priekšrocības platformas SOMA viedgrāmatas formātā un tradicionālās mācību grāmatu vērtības. Mācību grāmatas saturs ir veidots atbilstoši bioloģijas mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēna sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

7. klases mācību grāmatas saturu veido ievads "Bioloģija – zinātne par dzīvajiem organismiem" un pieci temati:

  • Kas ir organisma pamatvienība, un kā to pēta?

  • Kā tiek grupēti organismi?

  • Kas sedz organismus?

  • Kas nodrošina augu un dzīvnieku balstu un kustības?

  • Kā organismi elpo?

Mācību grāmatā tekstuālo saturu papildina plašs fotoattēlu un ilustrāciju klāsts, kā arī laboratorijas darbu un projektu darbu apraksti.

Vebināra ieraksts:

    close