Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt

Privātuma politika

1. Portālā un lietojumprogrammā ievadītie personu dati tiek aizsargāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. Lietotāju personas datu apstrādes pārzinis ir Lielvārds (adrese: Skolas iela 5, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070, epasts: info@lielvards.lv, tālr. +371 67801787).

3. Reģistrējoties portālā, lietotājs sniedz savu piekrišanu lietotāja personas datu apstrādei pakalpojuma sniegšanas mērķiem - nodrošināt mācību līdzekļu pasūtīšanu un piegādi.

4. Ja lietotājs reģistrējas portālā vai lietojumprogrammā ar citu portālu piekļuves rekvizītiem (piem., draugiem.lv, E-klase, MyKoob, Facebook, u.c.), Lielvārds saņem no attiecīgā portāla lietotāja vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību.

5. Lielvārds ir tiesīgs un lietotājs piekrīt, ka lietotāja personas datus Lielvārds ir tiesīgs nodot citām personām gadījumos, kad tas nepieciešams, lai nododrošinātu pakalpojumus vai piegādātu preces, ko lietotājs ir pieprasījis; vai lietotājs ir devis savu piekrišanu; vai tiesībaizsardzības institūcijām, ja Lielvārds saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu, vai arī, kad lietotājs ir izdarījis pretlikumīgas darbības; vai datu apstrāde nepieciešama Lielvārdam likumā noteikto pienākumu veikšanai.

6. Lielvārds ir tiesīgs un lietotājs atļauj Lielvārdam saņemt lietotāja datus arī no skolām, ar kurām Lielvārds ir noslēdzis sadarbības līgumus un kuras izmanto pakalpojumus. Šādā gadījumā skola saskaņā ar lietotāja atļauju nodod nepieciešamo informāciju Lielvārdam, lai tiktu reģistrēti lietotāji portālā, un lietotāji varētu izmantot pakalpojumus.

7. Lielvārds pakalpojuma nodrošināšanai izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošināt tās teicamu darbību. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē. Lielvārds var izmantot sīkdatnes šādiem mērķiem, bet ne tikai - portāla un lietojumprogrammas darbības uzlabošanai, statistikai, lietoāja uzstādījumu saglabāšanai, u.c. Lietotājs var savā interneta pārlūkā vai mobilajā ierīcē aizliegt sīkdatnes visām vai konkrētām interneta vietnēm.

8. Lielvārds nenodod trešajām personām, t.sk. reklāmdevējiem, lietotāju personas datus. Lielvārds ir tiesīgs nodot neidentificējamu, anonimizētu un statistikas informāciju reklāmas un citiem mārketinga mērķiem ar nolūku ka portālā un lietojumprogrammā var tik izvietotas un lietotājam nosūtītas trešo personu reklāmas, kam lietotājs piekrīt apstiprinot šo līgumu un lietošanas noteikumus. Kā arī Lielvārds ir tiesīgs profilēt reklāmas auditoriju pēc lietotāju neidentificējamiem datiem.

9. Lietotājs piekrīt saņemt e-pastā un citā veidā informāciju no Lielvārda par dažāda veida Lielvārda aktualitātēm attiecībā uz portālu un lietojumprogrammu. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Lielvārds pārtrauc lietotājam sūtīt šo informāciju.

10. Lielvārds glabā lietotāja datus tik ilgi, cik tas nepiciešams pakalpojumu sniegšanai, kā arī pēc tā sniegšanas, lai nodrošinātu lietotāja un Lielvārda tiesību aizsardzību.

11. Ja lietotājs vēlas dzēst savus datus no portāla, viņš no reģistrētā e-pasta sūta ziņu ar lūgumu dzēst lietotāja profilu un datus uz info@lielvards.lv. Lielvārds nekavējoties izdzēsīs lietotāja profili un saglabātos personas datus no sistēmas.

12. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši un nepatiesi. Ja lietotājs var pamatot, ka personas dati ir nepilnīgi, novecojuši un nepatiesi, Lielvārds nekavējoties to novērš. Šādā gadījumā pirms attiecīga pieprasījuma iesniegšanas lietotājam ir pienākums sevi identificēt un apliecināt savu personību.

13. Visi strīdi starp Lielvārds un lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā un Latvijas Republikas tiesā.

14. Kontaktinformācija - SIA Lielvārds, adrese: Skolas iela 5, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070, epasts: info@lielvards.lv, tālr. +371 67801787.