Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 1 db

Dabaszinības 1. klasei. Mācību burtnīca

ISBN: 978-9984-11-579-5
6.50 € iesk. PVN
Ieskats burtnīcā

Zina Jonušaite

 

Izdevums paredzēts 1. klases skolēniem. Mācību saturs ir veidots atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

Mācību saturs darba burtnīcā ir sakārtots tāpat kā mācību grāmatā piecās nodaļās: 

  • Kā pētīt dzīvos organismus? 

  • Kā pētīt materiālus? 

  • Kā pētīt nedzīvos objektus, skaņu, gaismu un siltumu? 

  • Kā pētīt dabas ainavas? 

  • Kā pētīt Visumu? 

Darba burtnīcā iekļauti uzdevumi zināšanu un prasmju nostiprināšanai un apgūto jautājumu pašpārbaudei, kā arī praktisko darbu un secinājumu pierakstīšanai. 

close