Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 2 db jaunums

Dabaszinības 2. klasei. Mācību burtnīca

ISBN: 978-9984-11-587-0
5.95 € iesk. PVN

Guntas Ansones redakcijā

Mācību burtnīcā apkopotie uzdevumi ir paredzēti dabaszinību mācību satura apguvei, izmantojot 2021. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto mācību grāmatu «Dabaszīnības 2. klasei» (ISBN 978-9984-11-586-3).

Mācību grāmata un burtnīca ir turpinājums 2020. gadā izdotajam komplektizdevumam «Dabaszīnības 1. klasei». Tematiskais plānojums un mācību saturs ir veidots saskaņā ar mācību priekšmeta «Dabaszinības 1.—6. klasei» programmas paraugu.

Mācību saturs darba burtnīcā ir sakārtots tāpat kā mācību grāmatā četrās nodaļās: 

  • Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās? 

  • Kāpēc nepieciešama enerģija?

  • Kāpēc notiek kustība?

  • Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?

Darba burtnīcā iekļauti uzdevumi zināšanu un prasmju nostiprināšanai un apgūto jautājumu pašpārbaudei, kā arī praktisko darbu un secinājumu pierakstīšanai

Izstrādājot jaunajam izglītības standartam atbilstoša mācību satura izklāstu, veidotāji balstījās uz izglītības uzņēmuma «Lielvārds» ilggadējo pieredzi dabaszinību mācību līdzekļu izveidē. Kā pedagoģiskajā praksē pārbaudītu vērtību, kas ir iezīmējusi virzību uz kompetenču pieeju mācību saturā jau iepriekšējā desmitgadē, veidotāji jaunajā redakcijā integrēja mācību saturu no nozīmīgā Ilgoņa Vilka, Regīnas Gribustes un Skaidrītes Vilciņas komplektizdevuma «Dabaszīnības 1.–6. klasei», kā arī sākumskolas dabaszinību skolotāju grāmatās un darba lapās apkopoto Zinas Jonušaites pieredzi.