Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 2 db sag

Dabaszinības 2. klasei. Mācību burtnīca

ISBN: 978-9984-11-587-0
5.95 € iesk. PVN

Zina Jonušaite

 

Izdevums paredzēts 2. klases skolēniem. Mācību saturs ir veidots atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

 

Mācību saturs darba burtnīcā ir sakārtots tāpat kā mācību grāmatā četrās nodaļās:

  • Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās? 

  • Kāpēc nepieciešama enerģija?

  • Kāpēc notiek kustība?

  • Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?

Darba burtnīcā iekļauti uzdevumi zināšanu un prasmju nostiprināšanai un apgūto jautājumu pašpārbaudei, kā arī praktisko darbu un secinājumu pierakstīšanai.