Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 3

Dabaszinības 3. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-602-0
15.95 € iesk. PVN
Ieskats grāmatā

G. Ansone, M. Gribuste, V. Laizāns, I. Vilks

Mācību grāmata „Dabaszinības 3. klasei” ir daļa no komplektizdevuma „Dabaszinības 1.—6. klasei”, kurā saturs ir veidots atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēna sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

Izstrādājot jaunajam izglītības standartam atbilstoša mācību satura izklāstu, veidotāji balstījās uz izglītības uzņēmuma „Lielvārds” ilggadējo pieredzi dabaszinību mācību līdzekļu izveidē. Kā pedagoģiskajā praksē pārbaudītu vērtību, kas ir iezīmējusi virzību uz kompetenču pieeju mācību saturā jau iepriekšējā desmitgadē, veidotāji jaunajā redakcijā integrējuši arī mācību saturu no nozīmīgā Ilgoņa Vilka, Regīnas Gribustes un Skaidrītes Vilciņas komplektizdevuma „Dabaszinības 1.—6. klasei”.

    close