Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 6 b jaunums

Dabaszinības 6. klasei. Mācību burtnīca

ISBN: 978-9984-11-605-1
5.95 € iesk. PVN
Ieskats burtnīcā

Ilgoņa Vilka, Guntas Ansones, Mairas Gribustes redakcijā

Mācību burtnīca komplektā ar mācību grāmatu «Dabaszinības 6. klasei» ir daļa no komplektizdevuma «Dabaszīnības 4.—6. klasei», kurā vienoti ir integrētas digitālā satura priekšrocības platformas SOMA viedgrāmatas formātā un tradicionālās mācību grāmatu un burtnīcu vērtības.

Komplektizdevuma mācību saturs ir veidots atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāta projektā «Kompetenču pieeja mācību saturā». Izstrādājot jaunajam izglītības standartam atbilstoša mācību satura izklāstu, veidotāji Ilgonis VilksGunta Ansone un Maira Gribuste balstījās uz izglītības uzņēmuma «Lielvārds» ilggadējo pieredzi dabaszinību mācību līdzekļu izveidē. Kā pedagoģiskajā praksē pārbaudītu vērtību, kas ir iezīmējusi virzību uz kompetenču pieeju mācību saturā jau iepriekšējā desmitgadē, veidotāji jaunajā redakcijā integrēja mācību saturu no nozīmīgā Ilgoņa Vilka, Regīnas Gribustes un Skaidrītes Vilciņas komplektizdevuma «Dabaszīnības 1.—6. klasei».

Mācību saturs 6. klases mācību burtnīcā ir sakārtots četrās nodaļās: 

– Kādi dabas procesi notiek uz Zemes?

– Kas ietekmē objektu kustību?

– Kā notiek vielu pārvērtības?

– No kā sastāv dzīvie organismi?

    close