Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Dz 6 mg jaunums

Dabaszinības 6. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-604-4
15.95 € iesk. PVN
Ieskats grāmatā

Ilgoņa Vilka, Guntas Ansones, Mairas Gribustes redakcijā

 

Mācību grāmata „Dabaszinības 6. klasei” ir daļa no komplektizdevuma „Dabaszinības 4.—6. klasei”, kurā vienoti ir integrētas digitālā satura priekšrocības platformas SOMA viedgrāmatas formātā un tradicionālās mācību grāmatu vērtības. Komplektizdevuma mācību saturs ir veidots atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēna sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

6. klases mācību grāmatā saturs ir izkārtots četros tematos:

  • Kādi dabas procesi notiek uz Zemes?

  • Kas ietekmē objektu kustību?

  • Kā notiek vielu pārvērtības?

  • No kā sastāv dzīvie organismi?

 

Izstrādājot jaunajam izglītības standartam atbilstoša mācību satura izklāstu, veidotāji Ilgonis Vilks, Gunta Ansone un Maira Gribuste balstījās uz izglītības uzņēmuma „Lielvārds” ilggadējo pieredzi dabaszinību mācību līdzekļu izveidē. Kā pedagoģiskajā praksē pārbaudītu vērtību, kas ir iezīmējusi virzību uz kompetenču pieeju mācību saturā jau iepriekšējā desmitgadē, veidotāji jaunajā redakcijā integrējuši mācību saturu no nozīmīgā Ilgoņa Vilka, Regīnas Gribustes un Skaidrītes Vilciņas komplektizdevuma „Dabaszinības 1.—6. klasei”.

Komplektā ar mācību grāmatu iegādei ir pieejama darba burtnīca, kas tematiski ir saskaņota ar grāmatu.

    close