Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Fiz 9kl vaks jaunums

Fizika 9. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-622-8
17.90 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Inese Dudareva, Maira Gribuste, Aivars Gribusts, Edijs Freimanis

Mācību grāmata “Fizika 9. klasei” ir daļa no komplektizdevuma “Fizika 8.–9. klasei”, kurā vienoti integrētas digitālā satura priekšrocības platformas SOMA viedgrāmatas formātā un tradicionālās mācību grāmatu vērtības.

Inese Dudareva, Maira Gribuste, Aivars Gribusts un Edijs Freimanis tematisko plānu un mācību saturu veido atbilstoši fizikas mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēna sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

9. klases mācību saturu veido seši temati: 

  • Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašības? 

  • Kur un kā rodas elektrība? 

  • Kā mēs ikdienā izmantojam elektrību? 

  • Kā magnētisms darbojas cilvēku labā? 

  • Kā elektromagnētiskie viļņi palīdz mums uztvert apkārtējo pasauli? 

  • Kur es atrodos Visumā?

 

Platformā SOMA jau otro mācību gadu ir pieejams mācību satura izklāsts un formatīvās vērtēšanas uzdevumi 8. klasei. Pašlaik notiek intensīvs darbs pie 9. klases satura un uzdevumu izstrādes, lai tiktu nodrošināta savlaicīga jaunā digitālā satura pieejamība. Tā kā komandas darbs ir koncentrēts uz 9. klasi, tad arī vienlaicīgi top 9. klases poligrāfiskās mācību grāmatas un mācību burtnīcas.

Katrā mācību grāmatas apakštematā ir ievietots kvadrātkods, kas palīdzēs ātri nokļūt pie atbilstošās platformas SOMA viedtēmas, lai ar pašpārbaudes testu varētu pārliecināties par apgūtajām zināšanām un izpratni atbilstošajā mācību satura tematikā.

Tiklīdz 2023. gada vasarā 9. klases mācību materiālu nodrošinājuma izveide tiks pabeigta, komanda sāks 8. klases mācību grāmatas un mācību burtnīcas veidošanu platformā SOMA publicētajam digitālajam saturam.

Saite uz vebināra ierakstu – https://www.youtube.com/live/8VA150McJTY?feature=share

    close