Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Geo 7 mg jaunums

Ģeogrāfija 7. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-590-0
15.95 € iesk. PVN
Ieskats grāmatā

Agra Lipsberga

Mācību grāmata paredzēta 7. klases skolēniem. Mācību saturs izdevumā ir veidots atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

Ģeogrāfijas mācību priekšmeta uzdevumi ir dot iespēju skolēnam radīt izpratni par daudzveidīgiem Zemes dabas procesiem, parādībām un to veidošanās ģeogrāfiskajām likumsakarībām. Jaunums ģeogrāfijas mācību priekšmeta programmas veidošanā ir tas, ka nav izmantota kontinentu pieeja.

Uzsākot apgūt ģeogrāfiju, ir svarīgi veidot izpratni par Zemes dabas sistēmām jeb ģeosfērām  atmosfēru, hidrosfēru un litosfēru, jo tur noritošie procesi ir nozīmīgi dzīvības pastāvēšanai un ir pamats visām pārējām norisēm uz Zemes. Tas nozīmē, ka 7. klasē skolēns vispirms gūst izpratni par Zemes izvietojumu Saules sistēmā.

Mācību saturs ir organizēts, izmantojot pakāpenisku pāreju no tematiem, kas veido izpratni par ģeogrāfiskajiem procesiem un parādībām globālā mērogā, uz tematiem, kuros nepieciešams aplūkot ģeogrāfiskos procesus un parādības lokālā mērogā – Latvijā.

Ģeogrāfijas mācību  saturs ir veidots atbilstoši paraugprogrammai, un tajā ir šādas nodaļas: 

  • Kā izmanto Zemes attēlojumus  kartes un globusus? 

  • Kā uz Zemes veidojušās Zemes sistēmas un attīstījusies dzīvība? 

  • Kā Zemes iekšējie un ārējie procesi maina Zemes reljefu? 

  • Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām? 

  • Kāpēc dažādās Zemes vietās ir novērojams atšķirīgs klimats? 

    close