Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Geo 8

Ģeogrāfija 8. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-608-2
17.90 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Agra Lipsberga, Ģirts Burgmanis

Mācību grāmata “Ģeogrāfija 8. klasei” ir daļa no komplektizdevuma “Ģeogrāfija 7.–9. klasei”, kurā vienoti integrētas digitālā satura priekšrocības platformas SOMA viedgrāmatas formātā un tradicionālās mācību grāmatu vērtības.

Komplektizdevuma izveides iniciatore Agra Lipsberga (1953–2021), balstoties ilggadējā ģeogrāfijas mācību līdzekļu autores pieredzē, 2020. gadā pabeidza jaunās 7. klases mācību grāmatas izveidi un kopā ar Ģirtu Burgmani strādāja pie 8. klases mācību satura veidošanas.

Izglītības uzņēmums “Lielvārds” uzskata par savu pienākumu iesākto turpināt un Agras Lipsbergas paveikto iemūžināt arī jaunajā mācību grāmatā 8. klasei.

Mācību grāmatas saturs ir veidots atbilstoši ģeogrāfijas mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēna sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

8. klases mācību grāmatas saturu veido divi temati:

  • Kas ir dabas resursi?

  • Kāpēc uz Zemes izveidojušās teritorijas ar atšķirīgu dzīvo dabu?

    close