Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Geo 9 cover mockup jaunums

Ģeogrāfija 9. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-621-1
17.90 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Ģirts Burgmanis, Iveta Eglīte, Imants Kukuļs

Mācību grāmata “Ģeogrāfija 9. klasei” ir noslēdzošā daļa komplektizdevumam “Ģeogrāfija 7.–9. klasei”, kurā vienoti integrētas digitālā satura priekšrocības platformas SOMA viedgrāmatas formātā un tradicionālās mācību grāmatu vērtības.

Mācību saturu viedtēmām un mācību grāmatai veido Ģirts Burgmanis, Iveta Eglīte un Imants Kukuļs. Autoru veidotais tematiskais plāns un mācību saturs ir atbilstīgs ģeogrāfijas mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēna sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

9. klases mācību saturu veido trīs temati: 

  • Kāpēc valsts ģeogrāfiskais stāvoklis ir nozīmīgs tās attīstībā? 

  • Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā? 

  • Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina valsts iedzīvotāju skaitu un sastāvu Latvijā?

 

Mācību grāmatā tekstuālo saturu papildina plašs fotoattēlu un dizainera Kārļa Dornoroviča ilustrāciju klāsts, kā arī jautājumu kopas “Pārliecinies, vai izproti!” un uzdevumi kritiskās domāšānas un problēmu risināšanas praskmju attīstīšanai.

Katrā mācību grāmatas apakštematā ir ievietots kvadrātkods, kas palīdzēs ātri nokļūt pie atbilstošās platformas SOMA viedtēmas, lai ar pašpārbaudes testu varētu pārliecināties par apgūtajām zināšanām un izpratni atbilstošajā mācību satura tematikā.

Vebināra ieraksts par izdevumuhttps://www.youtube.com/live/FU8dIbyv1KA?feature=share 

    close