Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Inz 7

Inženierzinības 7. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-624-2
15.95 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Jānis Lūsis, Dana Narvaiša, Ilgonis Vilks

Mācību grāmatā „Inženierzinības 7. klasei” apvienotas digitālā satura platformas SOMA viedgrāmatu formāta priekšrocības un tradicionālās mācību grāmatas vērtības.

Mācību grāmatā būs atrodams ne tikai inženierzinību mācību priekšmetā apgūstamo zināšanu izklāsts, bet arī sniegtas skaidras un detalizētas norādes, kā skolēnam nepieciešamās zināšanas un kompetences apgūt caur dizaina domāšanas pieeju.

Mēs mācību resursu izstrādājam ar skatījumu, kurā skolēns, mācību procesā piedzīvojot dizaina domāšanas pieeju, mācās ne tikai izvirzīt sev mērķi un pašvadīti sasniegt rezultātu, bet mācās arī reflektēt par to, lai apzinātos, kā uzlabot savu mācīšanos. Šīs ir prasmes, kas skolēnam nākotnē noderēs arī fizikas mācību priekšmetā, veicot projekta un laboratorijas darbus.

Mācību grāmatas saturs tiks veidots atbilstoši Inženierzinību mācību priekšmeta programmas paraugam, kas izstrādāts projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēna sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

Atbilstoši Inženierzinību programmas paraugam 7. klases mācību grāmatas saturu veidos četri temati:

o   Kā izveido drošu un stabilu konstrukciju?

o   Kā izmanto gāzes un šķidrumus ierīcēs?

o   Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju?

o   Kā pārnes iedarbību un vada ierīces?

Būtiski uzsvērt, ka grāmatas satura valoda un teorijas dziļums būs atbilstošs 7. klases vecumposmam, un to var dēvēt par tiltu starp Dabaszinību un Fizikas mācību priekšmetiem.

Katrā mācību grāmatas apakštematā būs ievietots kvadrātkods, kas palīdzēs ātri nokļūt pie atbilstošās viedtēmas platformā SOMA, kur ar pašpārbaudes testu skolēni varēs pārliecināties par apgūtajām zināšanām un izpratni atbilstošajā mācību satura tematikā.

Platformā SOMA jau otro mācību gadu ir pieejams mācību satura izklāsts, praktiskie uzdevumi un formatīvās vērtēšanas uzdevumi 7. klasei inženierzinībās.

Saite uz vebināra ierakstuhttps://www.youtube.com/live/TkeCu_LR8W0?feature=share

close