Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Izaugsmes zurnals

Izaugsmes žurnāls

ISBN: 978-9984-11-609-9
7.95 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Mēs to nosaucām par "Izaugsmes žurnālu", jo šī žurnāla mērķis ir palīdzēt skolēniem augt. 

"Izaugsmes žurnāls" ir radīts ar mērķi skolēnos soli pa solim attīstīt sistemātisku un jēgpilnu domāšanu par mācību procesu, kā arī analizēt savas darbības, lai nonāktu pie izpratnes, ka viņu sekmes un panākumi nav nejaušība, bet gan mērķtiecīgu darbību rezultāts. Tātad “Izaugsmes žurnāla” mērķis ir palīdzēt skolēniem uzņemties atbildību par savu dzīvi. 

"Izaugsmes žurnāla" pieeja galvenokārt ietilpst  pašvadītas mācīšanās caurviju prasmē, jo tās pamatelements ir refleksija. Kā arī tas ietver vairākus sociāli emocionālās mācīšanās jeb SEM elementus.

"Izaugsmes žurnāls " ir resursu kopums – poligrāfiskais žurnāls un viedtēmas, kas apkopotas mācību platformā www.soma.lv. Viedtēmās tiek piedāvāts katra temata īss video, kas paskaidro veicamos uzdevumus soli pa solim, tekstuāla instrukcija, palīglapas un piemēri, kas palīdz ar idejām, formulējumiem un piemēriem konkrētā uzdevumu izpildē.  

“Izaugsmes žurnālā” iekļautas šādas tēmas: 

  • Mans plāns veiksmīgam mācību gadam 

  • Iknedēļas izvērtējums 

  • Mēneša sekmju izvērtējums 

  • Ceturkšņa izvērtējums 

  • Pusgada izvērtējums 

  • Mācību gada izvērtējums

Skolotājs pats var izlemt, kuras tēmas un kādā formātā viņš stundās vēlas realizēt, taču piedāvātie skaidrojošie video nodrošina, ka resursus var izmantot arī skolēni individuāli vai ar vecāku palīdzību.

Resursi gatavoti skolēniem. Tajos uzrunājam skolēnus un informāciju skaidrojam skolēnam, kas, kādēļ un kā veicams. Taču visiem materiāliem tiks pievienoti arī metodiskie komentāri skolotājiem ar ieteikumiem resursu lietošanā.

Žurnāla mērķauditorija ir pamatskolas klašu skolēni, taču resursi sagatavoti tā, lai tos varētu izmantot arī nedaudz jaunāka vecumposma skolēni vai vidusskolēni.

Tā kā "Izaugsmes žurnālā" skolēns skatās uz visiem mācību priekšmetiem un pat visu savu dzīvi kopumā, iesakām tā pildīšanu integrēt klases stundās vai sociālajās zinībās. Vislabāk šo lēmumu pieņemt kopā ar kolēģiem, atrodot optimālo risinājumu savai skolai un klasei.

Regulāri pildot žurnālu, skolēni kopumā uzlabos pašrefleksijas prasmes un būs prasmīgāki visos mācību priekšmetos.

Tehniskais raksturojums  

Viegli cietie vāki no otrreizēji pārstrādāta papīra. Uz vāka ir viegli zīmēt un līmēt, lai tos personalizētu.

Ērts izmērs: 17x23 cm, 160 lapaspuses, augstas kvalitātes biezs un matēts papīrs (120 g/m²), uz kura ir viegli rakstīt.

Praktiski padomi "Izaugsmes žurnāla" lietošanā atrodami:

- Rakstveidā "Lielvārds" jaunumu blogā:

Izaugsmes žurnāls – Lielvārds (lielvards.lv)

- Video formātā mūsu "Youtube" kanālā:

Mācos mācīties - YouTube

 

    close