Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Kim 10 mg

Ķīmija 10. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-285-5
15.95 € iesk. PVN

Āris Kaksis

Mācību grāmata veidota atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības ķīmijas mācību priekšmeta standartam un paredzēta skolēniem ķīmijas obligātā mācību satura apguvei. Mācību satura tematiskais sakārtojums atbilst projekta „Matemātika un dabaszinātnes” izstrādātajai mācību programmai. 

Mācību saturs sakārtots 7 nodaļās: „Jēdzieni un metodes ķīmijā’, „Dispersās sistēmas”, „Atomu un vielu uzbūve”, „Ķīmisko elementu periodiskā tabula”, „Elektrolītiskā disociācija”, „Reakcijas elektrolītu šķīdumos” un `”Ķīmisko reakciju norise”.

Mācību grāmata ir veidota tā, lai sekmētu skolēnu patstāvīgo mācīšanos. Mācoties konkrēto tematu, skolēniem katru jauno jēdzienu paskaidro daudzveidīgi piemēri un vingrinājumi. Katras nodaļas beigās ir uzdevumi skolēnu sasniegumu vērtēšanai, demonstrējumi, kā arī svarīgāko atziņu kopsavilkums. Mācību grāmatas beigās ir atrodama ķīmijas terminu skaidrojošā vārdnīca.