Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Kim 10 sg

Ķīmija 10. klasei. Skolotāja grāmata

ISBN: 978-9984-11-287-9
18.95 € iesk. PVN

Āris Kaksis, Velga Kakse

Izdevums „Ķīmija 10. klasei. Skolotāja grāmata" ir ķīmijas skolotājiem paredzēts metodiskais līdzeklis un komplekt-izdevuma „Ķīmija 10. klasei" sastāvdaļa. Šajā izdevumā ir iekļauta informācija par mācību grāmatas lietošanas iepējām, tematiskais plāns, ķīmijas mācību priekšmeta programma, gada nobeiguma pārbaudes darbs divos variantos, pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji, kā arī informācija par drošības noteikumiem ķīmijas laboratorijā.
Skolotāja grāmatā esošais tematiskais plāns palīdzēs skolotājiem plānot mācību procesu trīs līmeņos:
•    īstenot vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Ķīmija" standartā noteiktās prasības mācību satura apguvei,
•    organizēt mācību procesu tā, lai sasniegtu mācību priekšmeta programmā paredzēto skolēnam sasniedzamo rezultātu temata nobeigumā,
•    katru mācību stundu organizēt tā, lai skolēni sasniegtu stundā plānoto rezultātu.

Tematiskajā plānā parādīts, kā efektīvi izmantot mācību grāmatas resursus, papildinot tos ar ES struktūrfondu nacionālās programmas projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos" izstrādātajiem skolotāja atbalsta materiāliem.