Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Kim 11 mg

Ķīmija 11. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-303-6
15.95 € iesk. PVN

Āris Kaksis, Uldis Bergmanis, Velga Kakse

Mācību grāmatas satura tematiskais sakārtojums atbilst ES struktūrfondu nacionālās programmas projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” izstrādātajai mācību programmai. 
Mācību saturs sakārtots 7 nodaļās:

  • Metālu vispārīgs raksturojums un iegūšana
  • Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības
  • Nemetālu īpašības un iegūšana
  • Nemetālisko elementu savienojumi
  • Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā
  • Ogļūdeņražu uzbūve un nomenklatūra
  • Ogļūdeņražu reakcijas


Aplūkot 1. nodaļu “Metālu vispārīgs raksturojums un iegūšana”.

Mācību grāmata veidota tā, lai sekmētu skolēnu patstāvīgo mācīšanos. Mācību saturu paskaidro daudzveidīgi piemēri un krāsaini attēli, tabulas un fotogrāfijas, to papildina ar jautājumi un vingrinājumi skolēna paškontrolei. 
Katras nodaļas beigās ir kopsavilkums, uzdevumi un vingrinājumi skolēnu sasniegumu vērtēšanai, kā arī eksperimenti. 
Mācību grāmata satur terminu skaidrojošo vārdnīcu un alfabētisko rādītāju.