Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Lat 7 db

Latviešu valoda 7. klasei. Darba burtnīca

ISBN: 9984-11-226-8
4.95 € iesk. PVN

Egina Birzgale

Komplektizdevumu «Latviešu valoda 7. klasei» veido Vēsmas Veckāganas mācību grāmata, Eginas Birzgales mācību burtnīca, autoru kolektīva skolotāja grāmata.
Katrs temats sākas ar uzdevumu burtnīcā, kas ir formulēts kā problēmjautājums un uz iepriekšējo zināšanu un pieredzes bāzes ļauj skolēnam nonākt pie konkrētiem secinā jumiem un izpratnes par jautājumu. Pēc tam ir darbs ar grāmatu, kur nodaļas sākumā iekļauts valodas likumu kopums, kas jāizprot. Skolēni salīdzina savus secinājumus ar grāmatu. Vispirms skolēniem jāpilda vienkāršāki vingrinājumi, kuros vairāk akcentēta prasme saskatīt un lietot pēc parauga, bet temata beigās iekļauti uzdevumi, kuros kom binētas zināšanas, prasmes, radošais darbs, analīze, sintēze un vērtēšana.