Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Lat 4 mg2

Latviešu valoda un literatūra 4. klasei. Otrā daļa. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-529-0
8.95 € iesk. PVN

Zenta Anspoka

Izdevumi «Literatūra un latviešu valoda 4. klasei. Pirmā daļa» un «Literatūra un latviešu valoda 4. klasei. Otrā daļa» ir paredzēti integrētai literatūras un latviešu valodas mācību satura apguvei 4. klasē.

Skolēniem tiek  dota iespēja strādāt ar dažāda žanra un stila  lasāmajiem tekstiem un sistēmiski apgūt arī prasmi uztvert ne tikai saturu un tajos izmantotos mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, bet arī pievērst uzmanību tādiem valodas jautājumiem kā teikums pēc izteikuma mērķa, vienlīdzīgi teikuma locekļi un to vieta tekstā, uzruna, tiešā runa u. c. Šāda pieeja svarīga, lai skolēns prot saskatīt, ka saturs un tā valoda nav atrauti viens no otra nedz rakstnieku vai dzejnieku darbos, nedz paša rakstītajos domrakstos. 

Izdevumi ir pēctecīgi iepriekšējām klasēm paredzētajiem izdevumiem un paver iespējas saskatīt, kas literatūrā un valodā ir interesants un dziļāk pētāms turpmākajos skolas gados. 

Komplektizdevumā mācību grāmatas papildina šādi izdevumi: «Literatūra un latviešu valoda 4. klasei. Darba lapas», «Literatūra un latviešu valoda 4. klasei. Digitālās darblapas», «Literatūra un latviešu valoda 4. klasei. Skolotāja grāmata».

Izdevuma atbilstība jaunajam standartam — https://lielvards.lv/izdevuma-latviesu-valoda-4-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf