Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Mat 4 sg2

Matemātika 4. klasei. Skolotāja grāmata

ISBN: 978-9984-11-559-7
24.00 € iesk. PVN

Ilze France, Ināra Dzērve

Metodiskais līdzeklis ir paredzēts skolotājiem, kas mācību procesā izmanto mācību grāmatas I. Helmane, I. France, A. Dāvīda, I. Dzērve "Matemātika 4. klasei. Pirmā daļa" un "Matemātika 4. klasei. Otrā daļa".

Skolotāja grāmatā ir piedāvāta mācību grāmatai “Matemātika 4. klasei” atbilstoša programma un mācību vielas un stundu sadalījuma plāns, kas atbilst Valsts pamatizglītības standartā un Pamatizglītības standartā matemātikā norādītajiem mērķiem, uzdevumiem un prasībām, kā arī formulēti skolēna sasniedzamie rezultāti. Skolotāji piedāvāto programmu var izmantot kā paraugu, lai veidotu savu autorprogrammu.

Skolotāja grāmatā piedāvāta 4. klases matemātikas mācību satura apguves secība, prasības satura apguvei, liela uzmanība pievērsta tieši skolēna praktisko un analītisko prasmju veidošanai un attīstībai. Tiek piedāvātas idejas, kā skolēnam apgūt jēdzienus un to savstarpējās sakarības, risināt dažādas problēmas, pamatot apgalvojumus, komunicēt ar citiem un izmantot dažādus matemātikai raksturīgus izteiksmes līdzekļu. Aprakstītie principi, iespējams, palīdzēs skolēnam dabiski iesaistīties gan klausīšanās procesā, gan savu ideju piedāvāšanas un apspriešanas procesos, gan izmēģināšanas procesā.

Skolotāja grāmatā raksturota mācību grāmatas uzbūve, aprakstīta nodaļu struktūra ar tajā iekļautajām sastāvdaļām: paragrāfa ievaduzdevumi vai spēles, teorijas izklāsts un atbilstoši piemēri, tematiskie nodaļas atvērumi. Skolotāja grāmatā ir iekļauti ieteikumi, kam būtu vēlams pievērst uzmanību, apgūstot matemātiskās prasmes, un kam – risinot atsevišķus mācību grāmatas uzdevumus. Kā papildmateriāls tiek piedāvātas kopējamas darba lapas ar dažādiem materiāliem, kurus var arī izgriezt. Katras tēmas noslēgumā piedāvāti praktiskie darbi un pārbaudes darbi.

Izdevuma atbilstiība jaunajam standartam – https://lielvards.lv/izdevuma-matematika-4-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf