Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Mat 5 mg

Matemātika 5. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-372-2
15.95 € iesk. PVN

Ilze France, Gunta Lāce

Izdevuma atbilstība jaunajam standartam – https://lielvards.lv/izdevuma-matematika-5-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf

Mācību grāmata „Matemātika 5.klasei” dod iespēju ar izpratni apgūt dažādas matemātikas tēmas, kas palīdzēs skolēnam veidot izpratni par matemātiku un iegūt iemaņas lietot matemātiskās prasmes dažādās dzīves situācijās.

Mācību grāmata strukturēta pa tēmām. Katras tēmas sākumā sadaļā „Es mācēšu” ir doti sasniedzamie rezultāti. Lai pārliecinātos, kā ir izdevies apgūt ieplānoto, katra tēma noslēdzas ar atbilstošu atvērumu „Es māku”.

Tēmas sadalītas tematos. Katrs temats sākas ar uzvedinošu uzdevumu vai spēli, kuru pildot var izmantot iepriekšējās zināšanas un prasmes, vai mēģināt atklāt jaunas sakarības, kuras sīkāk tiek izklāstītas tālāk dotajā materiālā. Teorija un tās piemēri ir izvietoti vienā atvērumā, lai tos ērtāk pārskatīt un lietot. Katrā no tēmām izveidota īpaša sadaļa – atvērums, kurā piedāvāts komplekss uzdevums, kuru risinot skolēni iegūst jaunas sakarības, pielieto iegūtās zināšanas dažādu reālās dzīves jautājumu un situāciju risināšanā, apgūst prasmes domāt un veikt uzdevumus patstāvīgi.

Katra temata izklāsts papildināts ar plašu uzdevumu klāstu un krāsainiem attēliem. Tā kā viena no matemātikas pamatprasmēm ir skaitļošana, tad uzdevumi veidoti tā, lai skolēni caur modeli apgūtu skaitļa, teksta un simbola pierakstu. Īpaša loma ir atvēlēta uzdevumiem, kuros skolēnam ir jādarbojas praktiski. Uzdevumu komplekts satur vairākus uzdevumu veidus, kuros tiek ievēroti dažādi izziņas procesi: tiešā procedūru piemērošana, apvērstā/pretējā domāšana, piemēru veidošana, kļūdu atrašana, vispārējā izpratne, atšķirīga/citāda domāšana, neformāla domāšana, mācās strādāt individuāli, pārī vai grupā.

Mācību grāmatu papildina skolotājiem paredzēts metodiskais līdzeklis “Matemātika 5.klasei. Skolotāja grāmata”.

Izdevuma “Matemātika 5. klasei” autorēm Ilzei Francei un Guntai Lācei ir izveidojusies plaša pieredze darbā ar skolēniem un skolotājiem, ko autores izmanto veidojot savus mācību literatūras komplektizdevumus.

Komplektizdevumā pieejamā skolotāja grāmata pieejama digitālā formātā mācību vadības platformā SOMA.